Stroppe- og anhukerkurs: Avgjørende opplæring for sikker løfteoperasjoner
I en industri hvor løfteoperasjoner er hverdagskost, er sikkerheten rundt håndteringen av laster av største viktighet. Feilhåndtering og manglende kunnskap om korrekte løfteprosedyrer kan lede til alvorlige ulykker og farlige situasoner på arbeidsplassen. Et stroppe- og anhukerkurs gir nødvendig opplæring i korrekt bruk av stropper og anhuking og er dermed en essensiell investering i både ...